Hoogte vastgestelde uitkeringen


De hoogte van de uitkering wordt in februari achteraf voor het voorgaande jaar vastgesteld door het bestuur. De hoogte staat niet vast en is onder andere afhankelijk van het aantal uitkeringen en de vermogenspositie van het fonds. Ultimo kan de uitkering zelfs nihil zijn. De persoonlijke uitkering is verder afhankelijk van het tewerkstellingspercentage en de resterende tijd tot aan het pensioen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de statuten en het reglement.

Voor de afgelopen jaren is de hoogte van een 100%-uitkering door het bestuur als volgt vastgesteld:

 • 2013 € 170.000,-
 • 2014 € 170.000,-
 • 2015 € 170.000,-
 • 2016 € 185.000,-
 • 2017 € 200.000,-
 • 2018 € 200.000,-
 • 2019 € 200.000,-
 • 2020 € 200.000,-
 • 2021 € 200.000,-
 • 2022 € 210.000,-
 • 2023 € 220.000,-

Over de uitkering is in Nederland reeds loonbelasting betaald.