Reglement


Het reglement van Stichting Loss of License Fonds beschrijft de opzet en werking van de stichting en vloeit voort uit de statuten.

Het reglement (versie 8 februari 2023) kunt u hier downloaden.