Reglement


Het reglement van de Stichting Loss of License Fonds beschrijft de opzet en werking van de stichting en vloeit voort uit de statuten.

Het reglement (versie 7 oktober 2019) kunt u hier downloaden.